Manifestatiounen

********************************************************************************************************************************************

Wann Dir irgend eng Fro hutt wat d'Amicale  betrëfft,Dir därft eis gären eng Mail un foldend Adress schreiwen:

amicalegeenzeblei@gmail.com

D'Amicale "Les Amis de la Maison de Retraite" invitéiert déi Bewunner déi am  Oktober an November Gebuertsdag haten Méindes den 29.November um 15.00 Auer am Festsall op eng Gebuertsdagsfeier. Nëmmen déi Bewunner sinn invitéiert a ginn geéiert an kreien e flotten Kaddo vun der Amicale bei Kaffi an Kuch.Dëst Fest fënnt natirlich no allen Covidregelen statt.

D'Amicale "Les Amis de la Maison de  Retraite" invitéiert Bewunner op e flotten Bingo Nomëttig Dasdes den 30. November um 15.30 Auer am Festsall vum Centre "Geenzebléi" Bewunner kreien Gedrenks matt engem Steck Kuch.All Gewënner kritt e Kaddo vun der Amicale.Wéinst de Covidbestëmmungen setzen Bewunner op hieren Platzen wou si och eessen.