Manifestatiounen

********************************************************************************************************************************************

Wann Dir iergend eng Fro hutt wat d'Amicale  betrëfft, däerft Dir eis gären eng Mail un folgend Adress schreiwen:

amicalegeenzeblei@gmail.com

D'Amicale "Les Amis de la Maison de Retraite" muss leider aus Sécherheet fir  Bewunner aus der "Geenzebléi" Generalversammlung op een spéideren Datum verréckelen. Den Datum kritt dir selbstverständlich och op dësem Site matgedeelt.

D'Amicale "Les Amis de la Maison de Retraite" invitéiert Bewunner op een flotten Bingonomëttig. 

Donneschdes, den 3. Februar  2022 um 15.30 Auer am Restaurant vum Centre Geenzebléi. Bewunner kréien Gedrénks mat engem Stéck Kuch. All Gewënner kritt een Kaddo vun der Amicale.Wéinst de Covidbestëmmungen setzen Bewunner op hiren Platzen wou si ëmmer eessen.

Dat ganzt fënnt elo no den Covidbestëmmungen statt, déi dann virgesinn sënn.

D'Amicale "Les Amis de la Maison de Retraite" invitéiert all Bewunner op eng Diashow vun allen Aktivitéiten vun de  Joren 2020 an 2021 Donneschdes, den 17. Februar 2022 um 15.00 Auer am Festsall vun dem Centre Geenzebléi. Dat ganzt fënnt statt no den Covidbestëmmungen déi dann virgesinn sënn.

D'Amicale "Les Amis de la Maison de Retraite" invitéiert all Bewunner Fuesfreidig den 25. Februar 2022  am Restaurant vum Centre Geenzebléi op een Musikalichen Nomëttig matt Fuesmusik mam Orchester Willy Schmitz. Dat ganzt fënnt statt no den Covidbestëmmungen déi dann bestinn.

D'Amicale "Les Amis de la Maison de  Retraite" invitéiert Bewunner op e flotten Bingonomëttig. Donneschdes,  den 03.Mäer2022 um 15.30 Auer am Festsall vum Centre "Geenzebléi" Bewunner kréien Gedrénks matt engem Stéck Kuch. All Gewënner kritt e Kaddo vun der Amicale. Wéinst de Covidbestëmmungen setzen Bewunner op hiren Platzen wou si och eessen an no den Covidbestëmmungen wéi se dann virgesinn sënn.