Fotoalbum

01.01.2019 Neijoerspatt

01.01.2019 Neijoerspatt

01.01.29 Neijoerspatt

01.01.2019 Neijoerspatt

01.01.2019 Neijoerspatt

01.01.2019 Neijoerspatt.

08.01.2019 Gebuertsdagsfeier Okt,Nov,Dez,2018

08.01.2019 Gebuertsdagsfeier Okt,Nov,Dez, 2018

08.01.2019 Gebuertsdagsfeier Okt,Nov,Dez 2018

08.01.2019 Gebuertsdagsfeier Okt,Nov,Dez,2018

08.01.2019 Gebuertsdagsfeier Okt,Nov,Dez,2018

08.01.2019 Gebuertsdagsfeier Okt,Nov,Dez,2018

08.01.2019 Gebuertsdagsfeier Okt,Nov,Dez,2018

08.01.2019 Gebuertsdagsfeier Okt,Nov,Dez 2018

08.01.2019 Gebuertsdagsfeier Okt,Nov,Dez, 2018

08.01.2019 Gebuertsdagsfeier Okt,Nov,Dez,2018

08.01.2019 Gebuertsdagsfeier Okt,Nov,Dez,2018

16.02.2019 1500€ Don vun der Weeltzer Musik

22.02.2019 Diashow Geenzefest 2019

22.02.2019 Diashow Geenzefest 2018

22.02.2019 Memberen vum Fotoklub Diaschow Geenzefest 2018

22.02.2019 Diashow Geenzefest 2018

01.03.2019 Fuesparty

01.03.2019 Fuesparty

01.03.2019 Fuesparty

01.03.2019 Fuesparty

01.03.2019 Fuesparty

01.03.2019 Fuesparty

Fuesparty 01.03.2019

Fuesparty 01.03.2019

Fuesparty 01.03.2019

Fuesparty 01.03.2019

01.03.2019 Fuesparty

01.03.2019 Fuesparty

01.03.2019 Fuesparty

01.03.2019 Fuesparty

01.04.2019 Gebuertsdagsfeier Jan,Feb,März.

01.04.2019 Gebuertsdagsfeier Jan,Feb,März.

01.04.2019 Gebuertsdagsfeier Jan,Feb,März.

01.04.2019 Gebuertsdagsfeier jan,Feb,März.

01.04.2019 Gebuertsdagsfeier Jan,Feb,März.

01.04.2019 Gebuertsdagsfeier Jan,Feb,März.

01.04.2019 Gebuertsdagsfeier Jan,Feb,März.

01.04.2019 Gebuertsdagsfeier Jan,Feb,März.

01.04.2019 Gebuertsdagsfeier Jan,Feb,März.

01.04.2019 Gebuertsdagsfeier Jan,Feb,März

01.04.2019 Gebuertsdagsfeier Jan,Feb,März.

01.04.2019 Gebuertsdagsfeier Jan,Feb,März.

01.04.2019 Gebuertsdagsfeier Jan,Feb,März.

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier

21.04.2019 Ouschterfeier


********************************************************************************

Matt der Erlaabnis vun den Familljen ginn d'Fotoen publizéiert. Soll ewer emol eng Famill nik averstanen sënn mat enger Foto, dann sollen si sich bei engem Member vum  Komitee aus der Amicale mellen, dann gëtt déi Foto geläscht!

********************************************************************************