01.01.2020 Neijoersreceptioun

01.01.2020 Neijoersreceptioun

01.01.2020 Neijoersreceptioun

01.01.2020 Neijoersreceptioun

01.01.2020 Neijoersreceptioun

01.01.2020. Neijoersreceptioun

01.01.2020 Neijoersreceptioun

01.01.2020 Neijoersreceptioun.

13.10.2020 Gebuertsdagsfeier Okt,Nov,Dez 2019

13.01.2020 Gebuertsdagsfeier Ok,No,Dez 2019

13.01.2020 Gebuertsdagsfeier Ok,No,Dez 2019

13.01.2020 Gebuertsdagsfeier Ok,Nov,Dez 2019

13.01.2020 Gebuertsdagsfeier Ok,No,Dez 2019

13.01.2020 Gebuertsdagsfeier Ok,No,Dez 2019

13.01.2020 Gebuertsdagsfeier Ok,No,Dez 2019

13.01.2020 Gebuertsdagsfeier Ok,No,Dez 2019

13.01.2020 Gebuertsdagsfeier Ok,No,Dez 2019

13.01.2020 Gebuertsdagsfeier Ok,No,Dez 2019

13.01.2020 Gebuertsdagsfeier Ok,No,Dez 2019

13.01.2020 Gebuertsdagsfeier Ok,No,Dez 2019

13.01.2020 Gebuertsdagsfeier Ok,No,Dez, 2019

13.01.2020 Gebuertsdagsfeier Ok,No,Dez 2019

13.01.2020 Gebuertsdagsfeier Ok,No,Dez 2019

16.01.2020 Generalversammlung Amicale

16.01.2020 Generalversammlung Amicale

16.01.2020 Generalversammlung Amicale

16.01.2020 Generalversammlung Amicale

16.01.2020 Generalversammlung Amicale

16.01.2020 Neien Comité vun der Amicale

06.02.2019 Diashow Geenzefest 2020

06.02.2019 Diashow Geenzefest 2019

06.02.2019 Diashow Geenzefest 2019

06.02.2019 Diashow Geenzefest 2019

06.02.2020 Diashow Geenzefest 2019

06.02.2020 Diashow Geenzefest 2019

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

21.02.2020 Fuesparty

24.02.2020 100 Joer Madame Laplange

24.02.2020 100 Joer Madame Laplange

24.02.2020 100 Joer Madame Laplange

24.02.2020 100 Joer Madame Laplange

24.02.2020 100 Joer Madame Laplange

24.02.2020 100 Joer Madame Laplange

24.02.2020 100 Joer Madame Laplange

24.02.2020 100 Joer Madame Laplange

24.02.2020 100 Joer Madame Laplange

24.02.2020 100 Joer Madame Laplange

24.02.2020 100 Joer Madame Laplange

24.02.2020 100 Joer Madame Laplange

12.03.2020 Diashow 2019

12.03.2020 Diashow 2019

12.03.2020 Diashow2019

06.04.2020 hermes John war Kaddoen sichen déi dann Ouschtermondig un all Bewunner verdeelt guffen.

13.04.2020 Madame Becker krëtt de Kaddo iwwereecht vum Anne Muller Ouschtermondig.

27.06.2020 Flotten Nomëttig mam Willy Schmitz

27.06.2020 Flotten Nomëttig mam Willy Schmitz

27.06.2020 Flotten Nomëttig mam Willy Schmitz

27.06.2020 Flotten Nomëttig matt dem Willy Schmitz.

27.06.2020 Flotten Nomëttig matt dem Willy Schmitz.

27.06.2020 Flotten Nomëttig mam Willy Schmitz

27.06.2020 Flotten Nomëttig mam Willy Schmitz.

11.07.2020 Concert vun der Weeltzer Musik am Altersheim.

11.07.2020 Concert vun der Weeltzer Musik am Altersheim.

11.07.2020 Concert vun der Weeltzer Musik am Altersheim.

11.07.2020 Concert vun der Weeltzer Musik am Altersheim.

11.07.2020 Concert vun der Weeltzer Musik am Altersheim.

11.07.2020.Concert vun der Weeltzer Musik am Altersheim.

11.07.2020 Concert vun der Weeltzer Musik am Altersheim.

11.07.2020.Concert vun der Weeltzer Musik am Altersheim.

17.07.2020 Nomëttig mam Lisa Mariotto.

17.07.2020. Nomëttig mam Lisa Mariotto.

17.07.2020. Nomëttig mam Lisa Mariotto.

17.07.2020.Nomëttig mam Lisa Mariotto.

17.07.2020.Nomëttig mam Lisa Mariotto.

17.07.2020.Nomëttig mam Lisa Mariotto.

17.07.2020. Nomëttig mam Lisa Mariotto.

11.09.2020 Nomëttig mam Lisa Mariotto

11.09.2020 Nomëttig mam Lisa Mariotto.

11.09.2020 Nomëttig mam Lisa Mariotto.

11.09.2020 Nomëttig mam Lisa Mariotto.

11.09.2020 Nomëttig mam Lisa Mariotto.

11.09.2020 Nomëttig mam Lisa Mariotto.

15. 09.2020 Nomëttig mam Jeannot Conter.

15.09.2020 Nomëttig mam Jeannot Conter.

15.09.2020 Nomëttig mam Jeannot Conter.

15.09.2020 Nomëttig mam Jeannot Conter.

15.09.2020 Nomëttig mam Jeannot Conter.

15.09.2020 Nomëttig mam Jeannot Conter.

28.10.2020 Nomëttig mam Jeannot Conter.

28.10.2020 Nomëttig mam Jeannot Conter.

28.10.2020 Nomëttig mam Jeannot Conter

28.10.2020 Nomëttig mam Jeannot Conter.

28.10.2020 Nomëttig mam Jeannot Conter.

18.12.2020 Chrëschtfeier.

18.12.2020.Chrëschtfeier.

18.12.2020 Chrëschtfeier.

18.12.2020 Chrëschtfeier.

18.12.2020 Chrëschtfeier.

18.12.2020 Chrëschtfeier.

18.12.2020 Chrëschtfeier.

18.12.2020 Chrëschtfeier.

18.12.2020 Chrëschtfeier.

18.12.2020.Chrëschtfeier.

Matt der Erlabnis vun den Familljen ginn d´Fotoen publizéiert. Soll ewer emol eng Famill nik averstanen sënn matt enger Foto,dann sollen si sech bei engem Member vum Komitee aus der Amicale mellen, dann gëtt déi Foto geläscht!