Gebuertsdagsfeier Januar ,Februar 2021

Gebuertsdagsfeier Januar,Februar 2021

Gebuertsdagsfeier Januar,Februar 2021

Gebuertsdagsfeier Januar, Februar 2021

Gebuertsdagsfeier Januar, Februar 2021

Gebuertsdagsfeier Januar,Februar 2021.

Gebuertsdagsfeier Januar, Februar 2021

Gebuertsdagsfeier Januar ,Februar 2021.

18.03.2021 Nomëttig mam Schmitz Willy

18.03.2021 Nomëttig mam Willy Schmitz.

18.03.2021 Nomëttig mam Willy Schmitz.

18.03.2021 Nomëttig mam Willy Schmitz.

18.03.2021 Nomëttig mam Schmitz Willy.

18.03.2021 Nomëttig mam Willy Schmitz.

18.03.2021.Nomëttig mam Willy Schmitz.

04.04.2021 Ouschterfeier mam Rol Girres

04.04.2021 Ouschterfeier mam Rol Girres

04.04.2021 Ouschterfeier mam Rol Girres

04.04.2021 Ouschterfeier mam Rol Girres

04.04.2021 Ouschterfeier mam Rol Girres

Matt der Erlabnis vun de Familljen ginn d´Fotoen publizéiert. Soll ewer emol eng Famill nik averstanen sënn matt enger Foto,dann sollen si sech bei engem Member vum Komitee aus der Amicale mellen, dann gëtt déi Foto direkt geläscht!