01.01.2022 Neijoersreceptioun.

01.01.2022. Neijoersreceptioun.

01.01.2020. Neijoersreceptioun.

01.01.2022.Neijoersreceptioun.

01.01.2020. Neijoersreceptioun.

01.01.2020. Neijoersreceptioun.

01.01.2020. Neijoersreceptioun.

01.01.2020. Neijoersreceptioun.

01.01.2020. Neijoersreceptioun.

01.01.2020. Neijoersreceptioun.

03.01.2022. Gebuertsdagsfeier Dez.2021

03.01.2022.Gebuertsdagsfeier Dez.2021

03.01.2022. Gebuertsdagsfeier Dez 2021

03.01.2022. Gebuertsdagsfeier Dez 2021

03.01.2022 Gebuertsdagsfeier Dez 2021.

03.01.2022.Gebuertsdagsfeier Dez.2021

03.01-2022.Gebuertsdagsfeier Dez. 2021

Matt der Erlabnis vun den Familljen ginn d'Fotoen publizéiert.Soll ewer emol eng Famill nik afferstann sënn matt enger Foto, dann sollen si sech mellen per Mail oder Telefon: 
amicalegeenzeblei@gmail.com / GSM:691959452
dann gëtt Foto direkt geläscht.