Gebuertsdagsfeier Januar ,Februar 2021

Gebuertsdagsfeier Januar,Februar 2021

Gebuertsdagsfeier Januar,Februar 2021

Gebuertsdagsfeier Januar, Februar 2021

Gebuertsdagsfeier Januar, Februar 2021

Gebuertsdagsfeier Januar,Februar 2021.

Gebuertsdagsfeier Januar, Februar 2021

Gebuertsdagsfeier Januar ,Februar 2021.

18.03.2021 Nomëttig mam Schmitz Willy

18.03.2021 Nomëttig mam Willy Schmitz.

18.03.2021.Nomëttig mam Willy Schmitz.

18.03.2021 Nomëttig mam Willy Schmitz.

18.03.2021 Nomëttig mam Willy Schmitz.

18.03.2021 Nomëttig mam Schmitz Willy.

18.03.2021 Nomëttig mam Willy Schmitz.

04.04.2021 Ouschterfeier mam Rol Girres

04.04.2021 Ouschterfeier mam Rol Girres

04.04.2021 Ouschterfeier mam Rol Girres

04.04.2021 Ouschterfeier mam Rol Girres

04.04.2021 Ouschterfeier mam Rol Girres

Gebuertsdagsfeier Mäerz 2021

Gebuertsdagsfeier Mäerz 2021

Gebuertsdagsfeier Abrëll 2021

Gebuertsdagsfeier Abrëll 2021

Gebuertsdagsfeier Mäerz 2021

Gebuertsdagsfeier Mäerz 2021

Gebuertsdagsfeier Mäerz 2021

Gebuertsdagsfeier Abrëll 2021

Gebuertsdagsfeier Abrëll 2021

Gebuertsdagsfeier Abrëll 2021

Gebuertsdagsfeier Abrëll 2021

Gebuertsdagsfeier Abrëll 2021

Heemrotswalen 12.05.21

Heemrotswalen 12.05.21

Heemrotswalen 12.05.21

Heemrotswalen 12.05.21

Heemrotswalen 12.05.21

Heemrotswalen 12.05.21

Heemrotswalen 12.05.21

10 Joer Feier den 17.05. "Servior Centre Geenzebléi"

10 Joer Feier den 17.05. *Servior Centre Geenzebléi"

10 Joer Feier den 17.05. *Servior Centre Geenzebléi*

10 Joer Feier den 17.05. *Servior Centre Geenzebléi*

10 Joer Feier den 17.05. "Servior Centre Geenzebléi"

Grouss Botz zu Wooltz

Gebuertsdagsfeier Mee 2021

Gebuertsdagsfeier Mee 2021

Gebuertsdagsfeier Mee 2021

Gebuertsdagsfeier Mee 2021

Gebuertsdagsfeier Mee 2021

Gebuertsdagsfeier Mee 2021

Gebuertsdagsfeier Mee 2021

Mammendagfeier den 14. Juni

Mammendagfeier den 14. Juni

Mammendagfeier, den 14 Juni

Mammendagfeier, den 14. Juni

Mammendagfeier, den 14. Juni

Mammendagfeier, den 14. Juni

Gebuertsdagsfeier Juni 2021

Gebuertsdagsfeier Juni 2021

Gebuertsdagsfeier Juni 2021

Gebuertsdagsfeier Juni 2021

Gebuertsdagsfeier Juni 2021

Gebuertsdagsfeier Juni 2021

Gebuertsdagsfeier Juni 2021

Gebuertsdagsfeier Juni 2021

Gebuertsdagsfeier Juni 2021

09.07.21.100 Joerfeier vun der Mme Herber.

09.07.21.100 Joerfeier vun der Mme Herber.

09.07.21 100 Joerfeier vun der Mme Herbert.

09.07.21 100 Joerfeier vun der Mme Herber.

09.07.21 100 Joerfeier vun der Mme Herber.

14.07.2021.Eessen am Restaurant Beim Schlass

14.07.2021 Eessen am Restaurant Beim Schlass

14.07.2021 Eessen am Restaurant Beim Schlass

14.07.2021 Eessen am Restaurant Beim Schlass

14.07.2021 Eessen am Restaurant Beim Schlass

14.07.2021 Eessen am Restaurant Beim Schlass

14.07.2021 Eessen am Restaurant Beim Schlass

14.07.2021 Eessen am Restaurant beim Schlass.

14.07.2021.Eessen Restaurant beim Schlass

17.07.2021 Concert Weeltzer Musik

17.07.2021 Concert Weeltzer Musik.

17.07.2021 Concert Weeltzer Musik.

17.07.2021 Concert Weeltzer Musik.

17.07.2021 Concert Weeltzer Musik.

17.07.2021 Concert Weeltzer Musik.

17.07.2021 Concert Weeltzer Musik.

D'Amicale hëlleft beim 24 Stonnen Velo fir een guden Zweck.

D'Amicale hëlleft beim 24 Stonnen Velo fir een gudden Zweck.

D'Amicale hëlleft beim 24 Stonnen Velo fir een Gulden Zweck.

D'Amicale hëlleft beim 24 Stonnen Velo fir een Gulden Zweck.

D'Amicale hëlleft beim 24 Stonnen Velo fir een Gulden Zweck.

D'Amicale hëlleft beim 24 Stonnen Velo fir een Gulden Zweck.

D'Amicale hëlleft beim 24 Stonnen Velo fir een Gulden Zweck.

D'Amicale hëlleft beim 24 Stonnen Velo fir een Gulden Zweck.

11.08.2021 Eessen am Restaurant beim Schlass.

11.08.2021.Eessen am Restaurant beim Schlass.

11.08.2021 Eessen am Restaurant Beim Schlass.

11.08.2021 Eessen am Restaurant beim Schlass.

11.089.2021.Eessen am Restaurant beim Schlass.

11.08.2021.Eessen am Restaurant beim Schlass.

11.08.2021 lessen am Restaurant beim Schlass.

11.08.2021.Eessen am Restaurant beim Schlass.

11.08.2021 Eessen am Restaurant beim Schlass.

11.08.2021. Eessen am Restaurant beim Schlass.

11.08.2021 Eessen am Restaurant beim Schlass.

27.08.2021 Grillowend

27.08.2021.Grillowend.

27.08.2021.Grillowend.

27.08.2021.Grillowend.

27.08.2021. Grillowend.

27.08.2021.Grillowend.

27.08-2021. Grillowend.

27.08.2021.Grillowend.

27.08.2021.Grillowend.

27.08.2021. Grillowend.

27.08.2021. Grillowend.

06.09.2021 Gebuertstagsfeier Juli/August.

06.09.2021.Gebuertsdagsfeier Juli/August.

06.09.2021.Gebuertsdagsfeier Juli/August.

06.09.2021.Gebuertsdagsfeier Juli/August.

06.09.2021.Gebuertsdagsfeier Juli/August.

06.09.2021.Gebuertsdagsfeier Juli/August.

06.09.2021.Gebuertsdagsfeier Juli/August.

17.09.2021. Marie-Astrid.

17.09.2021.Marie-Astrid.

17.09.2021.Marie-Astrid.

17.09.2021.Marie-Astrid.

17.09.2021.marie-Astrid.

17.09.2021.Marie-Astrid.

17.09.2021.Marie-Astrid.

17.09.2021.Marie-Astrid.

17.09.2021.Marie-Astrid.

17.09.2021.Marie-Astrid.

17.09.2021.Marie-Astrid.

17.09.2021.Marie-Astrid.

17.09.2021. Marie-Astrid.

04.10.2021 Gebuertsdagsfeier (September)

04.10.2021 Gebuertsdagsfeier (September)

04.10.2021 Gebuertsdagsfeier (September)

04.10.2021 Gebuertsdagsfeier (September)

04.10.2021 Gebuertsdagsfeier (September)

04.10.2021 Gebuertsdagsfeier (September)

04.10.2021.Pappendagsfeier

04.10.2021 Pappendagsfeier

04.10.2021 Pappendagsfeier

04.10.2021 Pappendagsfeier

04.10.2021 Pappendagsfeier

04.10.2021 Pappendagsfeier

05.11.2021 D'Amicale sponsort een Snoezel-Chariot.

29.11.2012 Gebuertsdagfeier.

29.11.2021 Gebuertsdagsfeier.

29.11.2021. Gebuertsdagsfeier.

29.11.2021. Gebuertsdagsfeier.

29.11.2021. Gebuertsdagsfeier.

29.11.2021. Gebuertsdagsfeier

29.11.2021.Gebuertsdagsfeier.

29.11.2021. Gebuertsdagsfeier.

17.12.2021 Chrëschtfeier.

17.12.2021 Chrëschtfeier.

17.12.2021 Chrëschtfeier.

17.12.2021 Chrëschtfeier

17.12.2021 Chrëschtfeier.

17.12.2021 Chrëschtfeier.

17.12.2021 Chrëschtfeier.

17.12.2021 Chrëschtfeier.

17.12.2021 Chrëschtfeier.

17.12.2021 Chrëschtfeier.

17.12.2021 Chrëschtfeier.

17.12.2021 Chrëschtfeier.

17.12.2021 Chrëschtfeier.

17.12.2021 Chrëschtfeier.

127.12.2021 Chrëschtfeier.

17.12.2021 Chrëschtfeier.

17.12.2021 Chrëschtfeier.

17.12.2021 Chrëschtfeier.

Matt der Erlabnis vun de Familljen ginn d´Fotoen publizéiert. Soll ewer emol eng Famill nik averstanen sënn matt enger Foto,dann sollen si sech mellen per   Mail: amicalegeenzeblei@gmail.com dann gëtt déi Foto direkt geläscht!